Timelines and the War

Disturbing info on the war comes to you via your narrowed mind being part of this reality. Consider the existence of other timelines affecting the world you’re experiencing. Broaden your vision.
Hold on.

Verontrustende informatie over de oorlog komt naar je toe via de vernauwde geest die hoort in deze realiteit. Overweeg het bestaan van andere tijdlijnen die de wereld die je ervaart beïnvloeden. Verruim je visie.
En hou vol.

« terug