Disconnect Emotionally from Others Suffering

Try not to drown in tears, sucked in by the suffering and trauma of others. Being aware of the power of your presence, your light and your empathy ultimately has more effect than your tears.

Probeer niet te verdrinken in tranen, meegezogen door het lijden en de trauma’s van anderen. Je bewust zijn van de kracht van je aanwezigheid, je licht en je empathie heeft uiteindelijk meer effect dan je tranen.

« terug