Dragons Hill

Dragon Hill in Wiltshire, UK. Dragon Hill energies make me smile. Why? Because it is time to let go of old commitments and obligations that imprisoned you in an ego-driven construct.
Take back the wisdom and the knowledge saved in your blueprint and commit to what really moves you.

This recording was spontaneous, and, yes, it was windy up there!

Ik moet glimlachen van de energieën van Dragon Hill. Waarom? Omdat het tijd is om oude verplichtingen en verplichtingen los te laten die je gevangen hielden in een ego-gedreven constructie.
Neem de wijsheid en de kennis terug die in uw blauwdruk zijn opgeslagen en verbind je met wat je werkelijk beweegt.

Deze opname was spontane actie, en nou, het waaide daarboven!

« terug