Accelerating To A New State Of Being

Flat-thinkers are those that resist thinking anything else than they did for aeons. The gap between them and those who strive to raise awareness and develop their gifts is widening. It will cause conflict, but at the same time, some will realize that there are entirely new ways of interacting with each other.
Beings of Light who now reside in dimensions closer to us encourage you to face all that has kept you or previous generations trapped in guilt and shame.
If you want to liberate yourself, you now have the wind at your side.

Platte denkers zijn degenen die zich verzetten tegen alles wat anders is dan hoe ze het eeuwenlang hebben gedaan. De kloof tussen hen en degenen die ernaar streven het bewustzijn te vergroten en hun gaven te ontwikkelen, wordt groter. Het zal conflicten veroorzaken, maar sommigen zullen tegelijkertijd gaan beseffen dat er geheel nieuwe manieren zijn om met elkaar om te gaan.
Lichtwezens die zich nu ophouden in dimensies dichter bij onze moedigen je aan alles onder ogen zien dat jou of de vorige generaties gevangen heeft gehouden in schuld en schaamte. Als je jezelf wilt bevrijden heb je nu de wind mee.

« terug