Are We Becoming Synthetic Beings

Are we disconnected from our experience of natural materials? Is our world becoming increasingly synthetic? Are our thoughts programmed to be a repetition of a third-party construct?
Know what you resonate with and why!

Zijn we losgekoppeld van onze beleving van natuurlijke materialen? Wordt onze wereld steeds synthetischer? Zijn onze gedachten geprogrammeerd om een herhaling van een constructie van derden te zijn?
Weet waar je mee resoneert en waarom!

« terug