Are you Holding Yourself Back

Be in the moment as much as possible, without judging yourself, and avoid feelings of guilt or shame. Practice being neutral, almost as if you are not there when you are completely there.
If you’re feeling insecure and on the brink of depression, acknowledge what’s oppressing you and find ways to do what you want. Know that you are being guided and allow opportunities to be presented to you.

Wees zoveel mogelijk in het moment, zonder jezelf te veroordelen, en vermijd schuld- of schaamtegevoelens. Oefen in neutraal zijn, bijna alsof je er niet bent terwijl je er toch helemaal bent.
Als je je onzeker voelt en op het punt staat om depressief te worden, erken dan wat je onderdrukt en vind manieren om te doen wat je wilt. Weet dat je begeleid wordt en sta toe dat de mogelijkheden aan je worden gepresenteerd.

« terug