Ascension and Physical Imbalances

Sometimes, physical imbalances could be a sign of an underlying psychological issue, even a lifelong hidden truth. Do you feel deserving to receive love and affection? It may be helpful to explore your beliefs and update any outdated ideas.

Fysieke problemen kunnen duiden op een psychologisch probleem, zelfs op een levenslange verborgen waarheid. Heb jij het gevoel dat je recht hebt op liefde en affectie? Onderzoek je overtuigingen en vernieuw wat verouderd is!

« terug