Onverwachts

TOT HIER in grote letters in het landschap geplaatst

TOT HIER, beeldend kunstwerk in het rivierenlandschap bij Wijk bij Duurstede. Foto Mirjam Janse 2023

Wanneer iets je raakt is er iets in jou in beweging gezet. Een snaar resoneert en jij trilt mee met wat het in gang heeft gezet. Dat kan een tekst zijn, een muziekdeuntje, een gezicht, een foto, een gebaar, die ene filmscène of dat beeld op tv, het oude kinderfietsje op zolder terugvinden of de … Lees meer

Stop Playing Small

Even when you feel confused, the voice of your heart tells you who you are. The effects of social oppression can overwhelm you, but don’t let the search for answers silence you. Zelfs als je je verward voelt, vertelt de stem van je hart je wie je bent. De gevolgen van sociale onderdrukking kunnen u … Lees meer

Question Authorities Including Within

Master a new skill and let your inner authority be your only judge. Don’t play small. Embrace your potential. Beheers een nieuwe vaardigheid en laat je innerlijke autoriteit je enige rechter zijn. Speel niet klein. Omarm je potentieel.

Expanded Awareness How Why What For

Expanded awareness is more than just a lovely expression. It’s about remembering who you, in essence, are. The shift into this new state of being will raise questions like why, how, and what for. Surrender, and the answers will come. Een groter bewustzijn is meer dan alleen een mooie uitdrukking. Het gaat erom dat je … Lees meer

May Courage Be With You Pioneers

When you fear change, your mind is talking. Allow it to happen by surrendering to your body’s wisdom. Je mind, je hoofd, zegt je dat je bang moet zijn voor verandering. Geef je over aan de wijsheid van je lichaam en verander vanzelf.

Behind the Scenes Inside Us

Exploring one’s mind, heart, and body is crucial to gaining wisdom and, eventually, distancing oneself from mediocrity, superficiality, and control. Het verkennen van je geest, hart en lichaam is cruciaal om wijsheid te verwerven en uiteindelijk afstand te nemen van middelmatigheid, oppervlakkigheid en controle.

What Is Going on Behind the Scenes

The four most prominent players behind the scenes. They are elusive and out of sight. De vier meest prominente spelers achter de schermen. Ze zijn ongrijpbaar en uit het zicht.

The Hurdles in 2024

You are just a tiny player in a multi-dimensional play that is beyond your understanding, but step by step you are getting closer to seeing the bigger picture! Your feelings are the gateway to a new, peaceful living space. Je bent slechts een kleine speler in een multidimensionaal spel dat je begrip te boven gaat, … Lees meer

The Challenge and Gift of 2024

In 2024, a series of shock waves could turn our daily lives upside down. How we think about war, business, health, power, and even our earthly existence might change big time. In 2024 kan een reeks schokgolven er voor zorgen dat ons dagelijks leven op z’n kop komt te staan. Ook de manier waarop we … Lees meer