Vrij

Bang zijn en moedig tegelijk! Foto Mirjam Janse, sGravenland, april 2020

Wat een naar gevoel is dat, teleurgesteld zijn. En dat is toch wat me bekruipt als ik lees dat er genoeg te eten is, maar zoveel mensen honger hebben. Als ik lees dat er duizenden kinderen per jaar verdwijnen om in de kinderhandel terecht te komen. Als ik lees dat fake news geen fake news genoemd mag worden. Als ik lees dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat en bewegingsvrijheid geen recht meer is, dan ben ik teleurgesteld. Teleurgesteld in deze wereld. En, tja, dus ook in mezelf.
 
Blijkbaar ben ik ergens vergeten op te letten! Vergeten alert te zijn op zaken die mijn basis, mijn wezen, mijn vrijheid aangaan! Vrije wil, zelfbeschikkingsrecht en het recht je te uiten, politiek, religieus, of creatief, zijn rechten zonder welke je los raakt van deze aarde. Dan is thuis zijn hier op aarde, met je voeten stevig op de grond en je hoofd ontspannen in contact met de hemel, een stuk lastiger! Dan ben je sneller uit balans en raak je gevoeliger voor manipulatie en invloeden van buitenaf. En dus teleurgesteld.
 
Ja, ik ben het óók zat, het binnen zitten. Het binnen moeten zitten, bedoel ik. Groot verschil. Ik erger me. Eigenlijk voel ik me zo verdrietig om dit alles, deze ‘lockdown’ en wat het met mensen in hun isolement doet. Onder dat verdrietig voelen zit natuurlijk ook angst. Bang om mijn vermogen het grotere plaatje te kunnen zien kwijt te raken en in benauwende gedachten terecht te komen. O, get nee, niet in die poel van kleine en wurgende gedachten over tekorten, ziekte, controle en wantrouwen. En verdorie, in mijn ergeren glij ik er zo in.
Hoe kom ik hier weer uit omhoog?
 
Door toe te geven dat ik moe ben van alle onzekerheid en onduidelijkheid. Mijn hoofd zegt ‘Je hebt alle redenen om bang te zijn!’. Mijn hart zegt ‘Het is okee is om je bang te voelen, accepteer de emotie. Het ego mag dan bang zijn, de ziel is het nooit. Laat je ziel je bang zijn transformeren in een nieuwsgierigheid naar wie en wat je bent in deze tijd van lockdown en adem diep in. Adem moed en inspiratie in. Adem leven in’. En zo kom ik omhoog.
 
De grootste angst is de angst voor de angst zelf. Als je dat tot je door durft te laten dringen ontstaat er ruimte voor acceptatie en rust. Dan is het ervaren van angst omgezet in bang zijn en dat is een wauwelend ego dat je uit het nu haalt.
 
Deze stap lijkt klein, maar is groots en biedt uitzicht op een bewust worden van het bestaan van de mens als bedoeld wezen, van de intentie van de ziel. Met alle ervaringen die erbij horen!
 
Mijn werk als kunstenaar, performer, docent en coach is er altijd op gericht geweest mijn inspiratie te gebruiken om iets te maken of te doen dat ook anderen zou kunnen inspireren. Ik krijg inspiratie, niet om te bezitten, maar om door te geven.
Als ik iets maak of vertel, ervaar ik dat mijn lichaam, mijn handen, mijn hoofd, prachtig gereedschap zijn om inspiratie om te zetten in iets tastbaars. Alleen als het hart meedoet kan ik iets goeds maken.
Als ik creëer in stilte ervaar ik dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat iets groters dan ik me beweegt, me krachtig doet voelen en moedig.
 
Creëren betekent je uniek zijn als mens tot uitdrukking brengen en dat kan met elke maaltijd die je bereidt, in elke tekst die je schrijft, in elke draai die je maakt in je gedrag. In elke keuze, in elke stilte, in elke relatie, geef je vanuit je unieke mens zijn vorm aan je leven. Daarmee laat je jezelf zien aan anderen en geef je jezelf de aardse ervaringen die je, bewust of onbewust, wenst.
 
Het beseffen van de enorme rijkdom aan mogelijkheden om te creëren is een geschenk van leven op aarde. Je kan je dit sterker bewust worden door in alle ervaringen het grotere plaatje te zien. In het grotere plaatje is geen ruimte voor benauwenis en teleurstelling.
 
Vanuit het grotere plaatje leven geeft je meer speelruimte en een grotere bewegingsvrijheid. En meer plezier in het leven! Er is minder angst om fouten te maken of te falen, want in het grotere plaatje bestaan fouten en falen niet.
 
Wat is dan het grotere plaatje? Het is het bewust zijn van je bezieling en  de wereld en je ervaringen in dat licht bekijken. Je bent een mens met een ziel en je hebt nu in deze tijd van lockdown meer dan ooit de gelegenheid te ervaren hoe groot de kracht is van je bewustzijn. Je bent meer dan je naam, je baan, je bankrekening, je status. Je bent in wezen oneindig. Je bent liefde.
 
Liefde is wat we zijn, want liefde is het licht waaruit we zijn ontstaan, in beweging gezet door in een mens werkelijkheid te worden. Je bent geliefd. Onvoorwaardelijk.
 
David Icke zegt ’Love will always do what it knows is right, without considering the consequences. Opening your heart takes you out of the world of the five senses and into an expanded awareness’.

Mirjam, Transformational Coach

Delen mag, met vermelding van mijn naam en de website. Inschrijven op de nieuwsbrieven kan via deze link http://eepurl.com/dhc6Az

Verder

Opdonder! Foto Mirjam Janse, Lisse, april 2020

Opdonder
 
Snappen doe ik het niet, maar ik heb deze week een paar keer een subtiele maar hevige opdonder gekregen! Elke cel in mijn lijf kreeg een snelle en krachtig zet. Om precies te zeggen wat er gebeurde is lastig, maar het is de sensatie voor heel even in een groter veld opgenomen te worden, opgetild om in een staat van ontvangen te raken. Het gekke is dat het onontkoombaar was, ik vroeg er niet om, het gebeurde gewoon. Ik kon alleen maar stil blijven zitten en het laten gebeuren. Daarna was ik doodmoe.

Ik heb een ‘boost’ gekregen in mijn energiesysteem. Alle lichaamscellen trillen voortdurend, het is de natuurlijke staat van een cel, maar het was net alsof elke cel nu in een knetterend hoge trilling een spoedbericht uitzond ‘Ik ben er! Ik doe mee!’
Het intense trillen gaf mij het gevoel dat in één klap mijn veld van bewustzijn groter en sterker werd. Alsof het me bewust zijn van mijn aanwezigheid als geïnspireerd mens zomaar bereikbaar is.

Ik ken die sensatie van de momenten waarop ik de drang voel een bericht te channelen. Dan raak ik op een verheugende manier gespannen en voel ik een vlaag van koorts zonder hitte door mijn hele lichaam schieten. Ik stuur niks, ik word gestuurd. Ik geef me over aan het op een andere manier aanwezig zijn zodat ik open kan staan voor berichten met een hogere trilling. En het voelt goed op die manier gestuurd te worden.
 
Als alle cellen in je hele lichaam op een andere frequentie trillen krijgen ze andere belangen en zoeken ze naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Ze sturen je als geheel, als verzameling geïnspireerde lichaamscellen, mogelijk een andere kant op dan je gewoonlijk gaat. Meer naar het hart bijvoorbeeld. Kort gezegd zou het eenvoudiger zijn nu gevoelens van empathie, sociaal bewust zijn of creativiteit te herkennen en toe te staan. Misschien is dit het ware transformeren.
 
Ja, er was ook een onverwachte dip, een aanval van neerslachtigheid, weemoed en grijs verdriet. Ik probeer dan te onderzoeken welke gedachte het gevoel oproept, maar ik kom er niet achter. Ook dit gebeurde gewoon. En het grijze verdriet was opeens ook weer weg.
 
Er is genoeg om verdrietig over te zijn. Er vallen verbijsterend veel bekende machthebbers van hun voetstuk en dat is niet alleen schrikken, dat doet de hele wereld wankelen. Wég vertrouwen, wég openheid, wég vrijheid. In de angst of in de liefde, waar je staat maakt straks écht uit!
 
Over angst en liefde gaat het in mijn volgende tekst, maar dit moest eerst.
 
Een vriendin belt met de vraag of ik af wil stemmen op haar dochter. De dochter is mentaal gehandicapt en heeft een hevige aanval van eczeem en de wonden lekken. De vriendin maakt zich grote zorgen.
Ik fiets er meteen heen en heb het gevoel alsof iets of iemand mij in de rug duwt om er maar snel te zijn. Ik voel in mijn buik de ’state of total turmoil’ waar de dochter zich in bevindt. Ik channel de volgende boodschap.
 
’The turmoil in your daughter is caused by the total loss of control and an absolute overwhelming sensation of powerlessness. The awareness of her shortcomings is coming to the surface now. The skin is leaking the pain, for the awareness is there. She knows she is mentally disabled, her soul knows she is mentally disabled, but it is coming to the surface now. You might say it is the best way to heal this awareness.
It will not change her, but it will heal old pains that frustrated her since she was born. She knows her soul made a choice. She knows she is in that situation but will be free of old pains after she has gone through this. The leaking skin is a perfect sign of opening up to the space around her. It is not alarming, but some treatment is needed. Time heals a lot too.
 
Your concern is also about all mentally and physically disabled people being abused. Any pain connected to abuse is causing inner pain. You know that, but it also motivates you to be very concerned. It’s a global concern. You’re tapping in into a worldwide pain.
It is vital to now wind down and concentrate on accommodating your daughter, who is in the process of healing. She is determined to not to blame you, her mother, for anything in her life. The situation of being in lockdown in the home where qualified people take care of her, is excellent for her, for she found the place and the time for healing. It gives her the freedom to express something she has been piling up for a long time.
She is also taking part in the shift a lot of people are participating in now. We are shifting to another kind of awareness. We are uplifting our inner spark. Pains that have to do with old issues, old choices, even karmic ones, are coming to the surface.
You could say her skin is expressing her conflict between herself and the outside world. She cannot tell the outside world she knows everything that is going on influences her too. She cannot say it, but she knows. Her knowing will go with her when she passes, and it will serve other souls. They will integrate her knowledge into their being of service to others, like she is doing now, serving while living her life on earth.
She will get through this. It will take a few weeks, but she will be better off than ever before.’
 
Als we in onszelf de staat van veranderd bewust-zijn toestaan, zal het invloed hebben op onze keuzes en ons gedrag. Dan zijn we allemaal beter af dan ooit hiervoor!

Mirjam, Transformational Coach

Delen mag, met vermelding van mijn naam en de website. Inschrijven op de nieuwsbrieven kan via deze link http://eepurl.com/dhc6Az

Stil

Geen kip op straat op 5 april 2020. Hé…

Het is net alsof iedereen, na weken van nerveus en gestrest te zijn, in zijn eigen stilte verzonken is. Is het berusten in ‘blijf thuis!’ of is het om dieper in het zelf af te dalen? Of ben je door de poort van 4 april 2020, de 4-4-4 poort, gegaan en ben je aan het bijkomen. De poort van 4 4 4 is het meest smalle punt in de hele poort die open ging op 4 maart en op 4 mei een vol-einding kent.

Ik hoor op straat een man tegen z’n vriend zeggen ’je moet het maar zien als vakantie, joh’. Ja en nee.

Er gebeurt zoveel op het wereldtoneel en achter de schermen, dat iedereen straks onvermijdelijk met de gevolgen te maken krijgt. Alleen maar achterover zitten en het op je af laten komen lijkt mij een minder goed idee. Maar maakt het dan uit wat je doet in die stilte?

Het fysieke lichaam heeft behoeftes, het spirituele lichaam ook, en dan is er nog de ziel. Elk van deze drie vraagt je om je bewust te zijn van je vrije wil. Jij besluit.

Hoe zwaar deze tijd ook is, blijkbaar heb je ervoor gekozen om nu op aarde te leven, in een fysiek lichaam, en ervaringen op te doen die elders in het universum onmogelijk zijn. Met ‘je’ bedoel ik ‘je ziel’, een volkomen tijdloze energie, hier op aarde gebonden aan tijd en plaats en menselijke behoeften, maar ook in staat jou als mens het grotere plaatje te laten zien. Je op te tillen naar een bewust-zijn van het tijdloze, het zuivere licht.

Dit ís de tijd van de grote transformatie en jij, bezield mens, maakt er deel van uit.

Er zijn krachten zijn die je ervan proberen te weerhouden wakker te worden. Wakker worden betekent dat je de signalen die je lichaam en je hart je geven erkent, maar ook dat je je bewust wordt van wat er gebeurt in de wereld. Niet om er zwaarmoedig van te worden, maar om door schaduwen en het donker heen te te leren kijken en te beseffen dat je deel bent van een veel groter geheel dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Doemdenkers zien hun doemdenken bevestigd op internet en tv. Lekker doen. Maar vergis je niet, doemdenkers doen belangrijk werk, al blijft het half werk als er geen ‘way out’ wordt geboden. En een ‘way out’ is er altijd! Dit zit in bewust zijn.

Enne,…die zogeheten ‘conspiracies’ houden op conspiracies te zijn zodra ze bewezen zijn. Het is mogelijk verder te kijken dan die doemdenkers en in de chaos een uitnodiging te zien om de schaduwen te herkennen en op hun plek te zetten. Blijf open staan en doe je eigen onderzoek!

Dit is de planeet van de vrije wil. Die gaan we behouden, die vrije wil. Met de nadruk op vrij!

Als je geïnfecteerd raakt door het Corona virus bezorgt je dat een stevige, nare en demotiverende ziekte. Voor sommigen wordt het te zwaar om vol te houden. Maar of alle restricties om ons tegen infectie te beschermen terecht zijn… want mij is nog steeds onduidelijk wie wat bepaalt en waarom…

Er zullen veel mensen vloeken van opluchting als de restricties worden opgeheven, terwijl we dan eigenlijk pas beginnen aan de grote klus. Dan heeft iedereen de tijd gehad te kiezen om óf een volgzame schijtert te zijn die in het gareel lopen wel veilig vindt, óf een uniek mens met creatieve en empathische vermogens, bewust van zijn vrije wil. En de vraag is nu wie de nieuwe wereld gaat vormgeven.

Met de groep ‘Werken met je gidsen’ kwam het gesprek op ‘Waarom zouden we eigenlijk nog willen leren, als de hele wereld niet echt bestaat en een hologram is! Hier een deel van de channeling die ik op 21 maart 2020 ontving. In het Engels, want zo kwam het binnen.

Don’t ask why. Accept you have the drive to experience things. Accept you want to grow. Accept that you are eager to know more. Can you live with that?

You have no obligation to anyone but yourself. There is no task to educate anyone else but yourself. You don’t have to get to know anyone but yourself. Feel how it feels that it is all about you.

Your body is far wiser than your mind. Your heart is far, far wiser than your mind. So, when you feel you like to learn, it’s your heart talking to you. It’s your whole body that says I want to be conscious of myself. I want to know who I am. And then you go beyond, into space where everything else is, and everything else is you. Everything else around you is you.

Still, the one you have to protect is you and your energy, your radiation into this world. That doesn’t mean that your consciousness stops there. Being aware of everything outside you ís a way of knowing yóu.

Everything in this world mirrors you. Whether it is a husband, a virus, a job, or the meal you eat, it doesn’t matter. Everything outside you shows you who you are. The more you practice this kind of awareness, the more you can play with it. And when you know yourself well, there is no need to project anything on someone else. You become a clear mirror to others. That is what is happening to you. The ones looking for a fight will go nuts, for when they look at you, they only see themselves in the mirror. There are no shadows to fight with anymore, but their own.

You contribute to the wellbeing of this world by knowing your shadows and what awakes love in you, by being honest, by being a clear mirror. Therefore, knowing yourself well, in the awareness of your guidance, you are of service to the world.

When there is fear for a disease, what you say is ‘I am afraid of my body’. When there is no fear but just awareness, the virus is expressing a part of you that is out of balance. If you are taking care of your health and keep an eye on whether you are out of balance, there is no need to attract disease. Even when you do, know it is a part of you saying ‘I want to show myself I’m out of balance’. What is causing it might be something unknown to you until then.

Maybe you are exhausted, maybe too stressed, feeling too responsible for others, or out of sync with your real soul intent. Accept what is, there is no reason to doubt the wisdom of your body. Step away from fear. Your body knows how to handle the disease. Stop trying to use your mind to heal. The mind is small compared to the wisdom in your heart and the wisdom in your body. Connect with the earth, connect with the sun, stay in a clean environment.

We support you. Focus on the heart level. Put your left hand and your right hand on your chest. Make sure that you anchor yourself in your heart, knowing that wherever you like your guides to come from, we are here to support you. Ground and hear your heart sing.

Tot zover. Keer op keer ben ik als coach onder de indruk van de bijzondere kracht die mensen tonen als ze onder druk staan. De veerkracht en de volharding om tóch daar terecht te komen waar ze zich fysiek en spiritueel goed voelen is enorm. Petje áf!

Je bént een uniek mens met creatieve en empathische vermogens, en een vrije wil.

Van harte,

Mirjam

Deze tekst mag gedeeld worden, in zijn geheel, en met vermelding van de auteur en de website.

Moe!

‘Afstand’, Westerpark, 29 maart 2020. Foto Mirjam Janse

Al zou je willen, je ontkomt niet aan de energien die door ons allemaal worden geproduceerd en onbewust in de omgeving worden uitgestort. We hebben allemaal last van stress, we zweten en produceren luchtjes en dat heeft een effect op anderen, of we dat nou willen of niet.

En die omgeving hangt nu vol met die gedachten van onzekerheid en paniek van iedereen. Ik ga een keer uitleggen hoe dat werkt, maar voor nu is het belangrijk om te weten dat je onvermijdelijk mee gaat in die wolk van paniek en angst voor een gebrek aan gezond leven en inkomen. Wantrouwen kom je nu op elke hoek van de straat tegen. Ja, er gebeurt ook veel moois en nieuws, maar eerst even dit.

Iedereen die een beetje gevoelig is begint nu moe te worden. Moe van het mede-dragen van deze sfeer van onzekerheid en onduidelijkheid. En dat moe zijn vertaald zich in lichamelijk ongemak. Bruce Lipton legt heel goed uit hoe we allemaal altijd vol zitten met virussen, maar er geen last van hebben zolang we rust vinden en gelukkig zijn. Hij laat zien hoe stress je immuunsysteem verzwakt, je groei stopt, en je zelfs minder intelligent maakt. Neem stress serieus en neem rust, zou ik zeggen. Maar kijk of je ook iets kan doen aan het herstellen van de balans!

Lees een inspirerend boek, knutsel, ga kleien en doe een paar yogaoefeningen. Ga zingen, dansen, bewegen, lachen en steek je neus buiten de deur om een flinke scheut zon op je snufferd te voelen en haal meteen diep adem. Adem bewust een dosis levensenergie in. Zonder je kop in het zand te steken, kan je ook besluiten jezelf even los te koppelen van de wereld van nieuwsberichten en restricties. Héél jezelf door bewust te zijn van je keuzevrijheid en kies voor wat voor jou goed voelt.

Ik betrapte me er vorige week op dat ik het heerlijk vond, zonder haast, te zitten schrijven in het park, kop in de zon, coffee-to-go naast me, en dat ik me schuldig voelde. Klónjk! Wakker worden! Niks schuldig, gezond! Ik kan het leed van de wereld niet op mijn schouders nemen! Jij ook niet! Nu niet en nooit niet! Zo, weer ‘s goed in mijn oren geknoopt!

Het is 1 april. Stel dat dit virus een grote grap is, hoe zou je je dan voelen?

Juist! Dat wat je nu voelt, verontwaardiging, boosheid, woede, de wens om iets of iemand in elkaar te meppen, dát is de energie die je nu onderhuids hebt zitten. Misschien voel je eerst opluchting, ga je hikkerig lachen en grijp je de eerste beste wandelaar die je op straat tegen komt beet om ‘m een flinke omhelzing te geven. Dan volgt alsnog de ergernis, de verontwaardiging, de verbijstering. Dan wil je weten waarom.

Op dit moment is het voor een individu knap lastig om erachter te komen wat er werkelijk aan de hand is in de wereld. We zijn als Nederland economisch, financieel en politiek met alle andere landen verbonden. Duidelijk. Er is een enorme verschuiving van machten bezig en wat er uitkomt hangt mede af van hoe wakker en bewust wij zijn!

Er is prima informatie te vinden op YouTube. Voor wie niet bang is om verder te kijken dan z’n neus lang is heeft Janet Ossebaard een heldere serie video’s gemaakt ‘The Fall of the Cabal’ en over het Corona virus. Voor inspirerende video’s kan je kijken naar oa Lee Harris, Magenta Pixie, Teal Swan, en Esther Hicks.

Het blijft een gek idee dat regelmatig mensen, met of zonder actief virus, het loodje leggen door een overdosis aan slechte lucht, straling of medicijnen. De overdosis kan het lichaam niet verwerken en uiteindelijk ligt het natuurlijke afweermechanisme, het immuunsysteem, plat. Een goed functionerend immuunsysteem had heel wat leed kunnen voorkomen.

Moge na deze kermis ziekenzorg weer gezondheidszorg worden. Dan kan ook de dialoog over preventieve gezondheidszorg weer opgepakt worden en kunnen de preventieve en alternatieve geneeswijzen weer in het verzekeringspakket. Er zijn vele behandelaars die mensen helpen bewust te worden van hoe hun lichaam werkt en waar het behoefte aan heeft. Laat deze behandelaars de waardering krijgen die ze verdienen.

Lichaamsbewustzijn betekent weten dat je bent wat je eet, dat wat je denkt invloed heeft op je weerstand en dat ook de ziel voeding nodig heeft. Maak dat dan ook financieel haalbaar voor iedereen!

Zing. Wat er ook gebeurt en wat je ook denkt, zing. Een vertrouwd slaapliedje, je favoriete rocknummer, een mantra of zomaar wat neuriën kan ook. Als je zingt houdt het angstige ego z’n mond. Maar je wordt wél wakker!

Ga goed, blijf zingen!

Van harte, Mirjam

Deze tekst mag gedeeld worden, in zijn geheel, en met vermelding van de auteur en de website.

Inschrijven op mijn nieuwsbrieven kan via deze link  http://eepurl.com/dhc6Az

Alles anders

Did it spread? foto Mirjam Janse 2020

Van de ene dag op de andere is de wereld veranderd. Nou, onze wereld. De wereld draait gewoon door zoals die altijd heeft gedraaid, met dreigingen, ziektes, conflicten. Er bleef altijd veel onbekend en er speelden zich altijd van alles in het verborgene af. Het heeft nu een naam en dat is het Corona virus. En op het uitbreken ervan volgden restricties. En die veranderen onze wereld.

De grootste verandering is dat de angst en onzekerheid die bij iedereen onder de huid ligt er nu uit knalt. En angst heeft geen naam en geen afmetingen, angst is onbegrensd. En dat grenzeloze onbekende, ja, dat maakt het wel moeilijk om er mee om te gaan!
Toch is het wonderbaarlijk hoe snel velen in staat zijn hun creativiteit in te zetten om de restricties om te keren naar iets werkbaars. Ja, het ganzenbord dat de Hema op de vloer uitplakt hoort er ook bij. Met de vrouw die voor me in de rij staat lachen we erom. ’Je mag een vakje doorschuiven, ik zit wel even in de put!’.
Ontroerend is ook hoe vaardig sommigen het tekort op het ene gebied weten om te zetten naar een aanbod op het andere. De kok die in een bedrijfskantine maaltijden mag maken voor alleenstaande ouderen bijvoorbeeld en het buurtbusje gebruikt om ze weg te brengen.
Creativiteit is een kracht. Ik zeg het vaker ’Wie creëert, lééft!’. En dus is creatief zijn, hoe dan ook, een goede manier om zin te hebben in het leven.

Het virus tast de longen aan. Precies daar waar we de zin in leven mee binnen halen, daar doet het pijn. Alsof we erop gewezen worden dat we onze ’zin in het leven’ weg hebben laten zakken in haast hebben, status belangrijker vinden, en daarbij een overdosis stress voor lief nemen.

De angst voor het onbekende is onderdrukt, want zekerheid, daar moeten we toch van hebben! Dat die zekerheid diep van binnen zit en onontvreemdbaar is, is een inzicht dat nog wel ergens sluimert, maar zelden meer bewust wordt beleefd.

Mooi dat we nu gedwongen worden tot een op onszelf zijn en in stilte zijn. Afleidingen zoals sportwedstrijden, theater en kroeg zijn weggevallen. Alleen die verdraaide tv blijft over, met de ene spreker na de andere voor een scherm met voortdurend rondvliegende virusballen! Ja, dat helpt! ’We zijn ongrijpbaar! zeggen die ballen. Ook wel Subliminale boodschappen genoemd. Zou het anders zijn als ze een plaatje van een groene wei lieten zien?

Angsten
Er bestaan drie basisangsten. De angst om de controle te verliezen, de angst om de macht te verliezen en de angst om buitengesloten te worden. En alle drie worden nu getriggerd door de omstandigheden!

Ik hoor een man op straat zeggen ’Gek, ik voel me meer verbonden met de mensen die ik tegenkom, terwijl ik meer afstand hou!’. Hij is wakker, en beseft dat er een gemeenschap van mensen is, ook al houdt iedereen fysiek afstand. Is die gemeenschap er niet altijd? Zou het kunnen dat dit gevoel van saamhorigheid een, zoals Rupert Sheldrake het jaren geleden noemde, morfogenetisch veld is, dat altijd beschikbaar is en waar je je maar mee hoeft te verbinden om je gewaar te worden dat je nooit buitengesloten kunt worden? Je leeft, dus je hoort erbij! Haal adem en geniet ervan! Het is de beste remedie!

Deze wereld wordt gedomineerd door het gevaar voor besmetting. We houden onze adem in, want gaat dit wel goed komen? Dit raakt zó aan wat ik in mijn sessies en workshops over creativiteit overbreng! Ging het eerst over het doorzien van patronen, nu gaat het meer over het ervaren van de adem als drager van inspiratie en aanjager van een transformatie. Het gaat altijd al over het je bewust worden van de oneindige stroom van creativiteit die we leven noemen.

En ja, ik heb het vermoeden dat er achter de schermen véél gebeurt waar we weinig van horen. En ja, de groeispurt die we maken in ons proces van bewust worden is giga. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Ik hou deze nieuwsbrief kort en stuur op korte termijn de volgende. Als je één persoon kent, waarvan je denkt ’Die kan er ook wel wat aan hebben’, stuur ’m dan door. Inschrijven op de nieuwsbrieven kan via deze link http://eepurl.com/dhc6Az

Ik wens je momenten van ware stilte en veel creativiteit toe.

Van harte, Mirjam

Mirjam Janse 2020

Deze tekst mag gedeeld worden, in zijn geheel, en met vermelding van de auteur en de website.

Lerarentekort

Als reactie op het lerarentekort overwegen scholen een vierdaagse schoolweek in te voeren. Dat tekort is al een interessant gegeven, maar waar gaan ze de vijfde dag aan besteden? Een van de ideeën is die dag te besteden aan ’Bildung’, aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, persoonlijkheid en karakter.
Goed plan! Nuttig! Maar ik schiet er ook van in de lach. Wat zijn we toch een malloten door eerst het kind met het waswater weg te sodemieteren en dan met een heel duur hengeltje te proberen dat kind er weer uit te vissen!
Wanneer zijn de lessen handvaardigheid, tekenen, sport en muziek eruit gegooid, ’weg’ bezuinigd? Wanneer heeft wie besloten dat die vakken wel gemist kon worden?
We halen ze eruit, missen ze toch en doen dan enorm veel moeite om ze weer binnen te halen. Het wiel wordt telkens weer uitgevonden, krijgt een zetje, draait, het verveeld of stoort, hup, nieuw wiel.
Maar dat wiel draait langzaam, veel te langzaam. Als één op de zeven jongvolwassenen een burnt-out heeft en er kinderen van 5 zijn, die overspannen zijn, dan is er iets behoorlijk uit evenwicht geraakt. Als rotjes afsteken ouderwets is en bommetjes onder auto’s het ware werk met oudjaar, dan missen we daadwerkelijk iets. Als jongeren een man van 73 in elkaar trappen, omdat hij vraagt of ze het vuurwerk elders willen afsteken, is dat niet alleen misdadig, maar ook een teken van onmacht en een gebrek aan bewustzijn. Van die jongens, ja, maar ook van ons!

Bewust worden doe je door naar jezelf te kijken en te zien wie en wat je bent in het omgaan met anderen. Bewust worden is een naar binnen keren en zeker zijn van je eigen mooie waardevolle betekenis in dit leven. Weten dat alles wat er gebeurt zin heeft en wat je ziet mogelijk verschilt van hoe het aanvoelt, maar er wel degelijk de juiste vorm voor is.
Generaties hebben het bewust worden nauwelijks benoemd, al waren er altijd teksten die gingen over het goddelijke in onszelf herkennen en eenheid en waarheid boven het uitoefenen van macht stellen.

Om op de vijfde schooldag een programma aan te mogen bieden moet je beschikken over een lesbevoegdheid of een didactische aantekening. Hoezo?

Zou het geen goed idee zijn om mensen met kennis, die normaal weinig wordt aangeboden op scholen, aan het woord te laten? Ik denk bijvoorbeeld aan een astroloog, een mesoloog of een osteopaat, een biologisch dynamische tuinder, een nulpunt energie onderzoeker, een bouwer die uitsluitend hout gebruikt, een ontwerper die met natuurlijke geverfde stoffen werkt, iemand die spreekt over fake news en de gevolgen daarvan, de werkelijkheid van bankzaken,… okee, genoeg. Het idee is duidelijk. Aarden, praten over hoe om te gaan met verdriet, lichaamsbewustzijn, Eckhardt Tolle, Julia Cameron, voedingsleer, ambachtelijk werk, allemaal ook zinnig. En vraag professoren, advocaten, gemeenteraadslieden, milieu-activisten, soldaten en dichters ook een bijdrage te leveren. Gewoon, als bijdrage aan de toekomst!

Een beetje kleur terug laten komen mag ook wel. Eigenheid, speelsheid, creativiteit, intuïtie, dat soort dingen. Dat geeft zin in het leven, dat ontspant en maakt dat een mens zichzelf weer ziet als deelnemer aan een gemeenschap, aan een groter geheel.

Er gebeurt al veel opbouwends, zeker, maar het zou goed zijn als ‘Bildung’ onlosmakelijk aan onderwijs verbonden zou zijn. Het is natuurlijk aan iedereen zélf om te kiezen voor bewustwording en helder te krijgen welke kant men daarna op wenst te gaan. Maar om met z’n allen dóór te kunnen is sociaal én spiritueel bewust zijn essentieel.
Mooi dat de energiën van dit jaar 2020 wel eens onbekende en uitdagende ideeën in je hoofd kunnen doen opkomen. Moge het kleurige en oorspronkelijke ideeën, plannen en verhalen zijn!

En ik.

Het goud in je hart vinden, wolken roze energie ervaren, een parelmoeren gevoel in je vingertoppen krijgen, en je de kristallen piramide in je twaalfde chakra gewaarworden, … het zal allemaal wel. Ik neem het ook serieus, hoor, maar als de brug tussen deze realiteit en de hogere sferen een iel hangbruggetje wordt, dan zeg ik ‘laten we eerst maar ‘s een stevige brug bouwen’. Dan kun je makkelijker heen en weer tussen hemel en aarde, zonder angst dat de uiterst dunne touwtjes van de hangbrug het begeven.

Kijk, ik ervaar ook wel degelijk dat de boel aan het verschuiven is! En ik merk ook best dat we, bedoeld of onbedoeld, gevoeliger worden, en dus ook voelen dat er wat wringt.
Dit jaar heeft een bijzonder getal, 2020. Dit jaar mag er nieuw en duurzaam evenwicht ontstaan in de wereld, tussen mensen, en in mensen zelf. Samenwerken is nu noodzaak om interessante openingen te vinden in wetenschap, kunst en politiek. En zonder precies te weten wat het hart wil, bereid zijn het gekissebis tussen hoofd en hart weg te wuiven. Dan kan het hart spreken.

 Mirjam Janse 2020

Deze tekst mag gedeeld worden, in zijn geheel, en met vermelding van de auteur en de website.

In de wind

Gevoelig? Een enorme storm van kosmische energiën gaat al maanden tekeer en raakt velen in het hart, het hoofd en lichaam. Er is geen ontkomen aan. Ik krijg van veel cliënten te horen hoe misplaatst ze zich voelen nu hun baan begint te knellen, de baas onbetrouwbaar blijkt, er misbruik plaats vindt, hun kinderen onbereikbaar zijn en hun partner anders in elkaar blijkt te zitten dan ze hadden gedacht. Dat ze niet kunnen slapen, iets zinnigs willen doen en eindelijk van al die pijn, die trauma’s, dat verdriet, die vermoeidheid, af willen. Prachtige ‘wake-up calls’ kan je zeggen, maar als alle bellen tegelijk afgaan is het knap lastig staande te blijven en recht vooruit te lopen!

Als het stinkt, stinkt het voor iedereen, als het regent wordt iedereen nat en als het waait staat iedereen in de wind. En dus lopen er nu veel mensen gestrest, vermoeid, verdrietig, teleurgesteld en gefrustreerd rond, met een flinke identiteitscrisis onder de arm en een tas vol pijnlijke herinneringen. Het zou mooi zijn de stormen een naam te kunnen geven en met veranderen te beginnen, maar het raast nog even door dit jaar. Dus niks ervan!

In de zomer was het nog mogelijk om de ongemakken te duiden als stap in het proces van transformatie. Zo van ‘Voel jij je ook zo emotioneel?’, ‘Heb jij ook last van pijnlijke bovenbenen, zere botten, stijfheid?’, ‘Doet jouw computer, telefoon, tv, ook gek?’, ‘Gaan er bij jou in de buurt ook zoveel mensen dood?’. Je werd je , soms met een klap, bewust van de noodzaak patronen te veranderen. Om weer goed in je vel te zitten hielp het je te realiseren wat er geblokkeerd was, vast zat, en daar wat aan te doen. Dat gaf iets van betekenis aan het rot en ongemakkelijk voelen.
Maar de afgelopen maanden lijken alle tapijten tegelijk onder je voeten vandaan getrokken te worden!

Deze uitermate onrustige tijden benutten om tot inzicht te komen en een nieuw spoor uit te zetten in het zand van de woestijn van mogelijkheden kan ook. Ik zeg woestijn, want jee, wat wordt ons een rotzooi aangeboden! Aan nieuws, aan zorg, aan medicijnen, aan politieke ideeën, aan oordelen…
Er is véél dat je uit je concentratie haalt en achteloos maakt. Kiezen om dan maar niet meer te kiezen is dan heel verleidelijk. Want, tja, jezelf serieus nemen en zeggen dat jij er ook toe doet is zeggen dat je iets waardevols met je leven wenst te doen. En weten wie je wezenlijk bent, welke talenten je hebt, wat je hart en je geest werkelijk nodig hebben, vraagt om onderzoek en om moed.
En toch.

Er wordt flink aan de koorden getrokken waarmee iedereen vast zit aan zijn vermeende identiteit, baan, inkomen, familie, voorouders…
De kunst is het je zo min mogelijk te identificeren met de storm. Je naar het oog toe te bewegen.
Als je serieus neemt wat je raakt en er niet van wegloopt, ontstaat er ruimte om te ontspannen.
Blijf er bij, wat er dan ook aan gevoelens en gedachten boven komt.

Het is bijna 2020, het jaar van de manifestatie van de transformatie, de grote verschuiving die in 2012 begonnen is. Mensen, organisaties en overheden worden aangesproken op hun bijdrage aan deze wereld. Leven we in de wereld die we wensen? Zijn we gelijkwaardig, zijn we vrij, mogen we voor onszelf zorgen zoals we dat willen? Zijn we het ergens over eens?
Welnee, eens zijn we het niet en dat worden we ook niet. Maar ruimte creëren om jezelf en anderen tijd te geven zich te ontwikkelen tot een bewuste deelnemer aan deze verandering is wél een goed idee.

Dus laat de wind door je hart waaien en om je hoofd gieren en blijf staan. Stap uit de overlevingsstand en ervaar wat je wenst te ervaren, zonder je bedreigd, bekritiseerd of aangevallen te voelen. Vind je innerlijk licht, je anker, en waardeer wie en wat je bent.
Heb hele mooie dagen.

 Mirjam Janse 2020

Deze tekst mag gedeeld worden, in zijn geheel en met vermelding van de auteur en de website.

Het kan alle kanten uit!

Beste medereiziger,

de transformatie is zich aan het voltrekken, of je het nu merkt of niet. Jij verandert als individu en als deel van het grote geheel. Zicht hebben op de uitkomst is lastig, want we moeten nog wennen onze nieuwe talenten en vermogens. Wat je wél kan merken is dat je gevoeliger wordt en innerlijk wéét wat wáár is voor jou. Dat kan tot confrontaties met je omgeving leiden.

Je lichaam is bereid om informatie te ontvangen én je hebt de intentie om te veranderen. Dat samen bespoedigt het proces van transformatie. Je lichaam weet hoe het zich moet aanpassen aan de nieuwe ’input’. De blauwdruk in elke cel verandert en begint uit te kristalliseren. Daarmee wordt elke cel een ontvanger van informatie en een zender, net als een kristal in een ouderwetse radio. Je lichaam was natuurlijk al een hele goede ontvanger en zender, maar dit wordt nu in een rap tempo sterker. Het zorgt voor nieuwe en soms onbekende fysieke sensaties. Het beste is het gewoon te laten gebeuren.

Heb geen haast, geef het de tijd. Laat de kosmische winden de ramen open rukken! Gun jezelf uitzicht op een gloednieuwe horizon! Laat je niet van je stuk brengen, maar blijf bewust en weet dat je begeleid wordt. Als transformational Coach draag ik daar graag mijn steentje aan bij.

Wees welkom.

Mirjam