Conflict and Appreciation

My guides expressed their appreciation and support for you.
Again, realise you intended to be here now and work on the task agreed upon aeons ago. You are so much more than the person you thought you were, so you can do it.
And I say getting muddy is fine, enjoy!

Mijn gidsen spraken hun waardering en steun voor je uit.
Nogmaals, realiseer je dat je van plan was nu hier te zijn en te werken aan de taak die eonen geleden is overeengekomen. Je bent zoveel meer dan de persoon die je dacht te zijn, dus je kunt het.
En ik zeg modderig worden is prima, geniet ervan!

« terug