Draaikolk

Iemand vroeg het mij. Gaan we nu met z’n allen richting het putje.
Ja en nee. Uiteindelijk is het putje niets anders dan de uitermate nauwe doorgang naar een andere wereld, een ons nog onbekende wereld. Zie het als een zandloper met de nauwe hals als de doorgang.

Je kan in het putje blijven hangen. Je kunt je ook verheugen op de ervaringen die komen als je door de hals bent.

Het is deze wereld verkeren zal je stimuleren intuïtiever te zijn. Managen zal iets heel anders betekenen. Het management ben jij. Het managen van jezelf en je omgeving zul je vanuit compassie doen en met een grote onverschilligheid. Niet dat het je niet kan schelen wat er gebeurt, maar vanuit respect voor wat zich aandient.

Blijf ademen.

Vortex

Someone asked me. Are we all going down the drain.
Yes and no. Ultimately, the drain is nothing but the extremely narrow passage to another world, a world as yet unknown to us. Think of it as an hourglass with the drain, the narrow neck as the doorway.

You can get stuck in the drain. You could also look forward to the experiences that await after you went through the pipe.

This new world will encourage you to be more intuitive. Management will mean something completely different. The management is you. You will manage yourself and your environment with compassion and with great indifference. Not that you don’t care what happens, but out of respect for what presents itself.

Keep breathing.

« terug