Earth Is Us

Respect those who work the earth and know how to enter into a dialogue with the soil, the plants and the animals. Respect them by involving them in decisions that ultimately affect us all because we are the earth, nature. What we eat, how we live, think and desire, what keeps us healthy, everything in and around us has its origin in nature.

Respecteer degenen die de aarde bewerken en een dialoog weten aan te gaan met de bodem, de planten en de dieren. Respecteer hen door hen te betrekken bij beslissingen die ons uiteindelijk allemaal raken, want wij zijn de aarde, de natuur. Wat we eten, hoe we leven, denken en verlangen, wat ons gezond houdt, alles in en om ons heen vindt zijn oorsprong in de natuur.

« terug