Feel Confused Be Present in These Times Of Transformation

Recognize that you can still get emotional when the going gets tough. Remember that your emotions colour your unique life story and are a natural outlet. To deny them is to inhibit your transformation.

Erken dat je nog steeds emotioneel kunt worden als het moeilijk wordt. Bedenk dat je emoties jouw unieke levensverhaal kleuren en een natuurlijke uitlaatklep zijn. Ze ontkennen is je transformatie remmen.

« terug