Heb het hart

September 2021. Het is zover. We zitten in de bottleneck, de flessenhals, en dat kan heel benauwend zijn.
Hoe kom je deze verwarrende tijd goed door zonder te weten waar het toe leidt. Twijfel en onzekerheid zijn slechte raadgevers. Ga met je aandacht naar het hart, het grote hart, het universele hart. Behoud je gevoel van eigenwaarde.
Weet je verbonden met de aarde en blijf aanwezig, van kop tot teen. Het geeft je de mogelijkheid bewust te worden van de veranderingen in jezelf en het helder waarnemen wat er in de wereld gebeurt.

Heb het hart, wees moedig, blijf rechtop staan en weet dat er velen naast je staan.

Have a heart

September 2021. The time has come. We are going through the bottleneck, and that can feel suffocating.
How do you get through this uncertain and confusing time without knowing where it leads. Doubt and uncertainty are bad counselors. Move your attention to the heart, the universal heart. Maintain your self-esteem.

Know you are connected to the earth and stay present, from head to toe. It gives you the opportunity to become aware of the changes in yourself and to clearly perceive what is happening in the world.

Have a heart, be brave, stand straight and know that there are many by your side.

« terug