How To Be Present Part I

Going beyond love and light means allowing everything and everyone to participate in the transformation. It includes the dark and destructive as well as the gentle and healing forces.

It also means daring to be present in everything you are, without shame, without blaming or judging yourself. You will naturally glow when you embrace being human in all its aspects.

Being present also helps you find brand-new ways to change this world into a place you love to live.

Voorbij liefde en licht gaan betekent alles en iedereen laten deelnemen aan de transformatie. Het omvat zowel de duistere en destructieve als de zachte en helende krachten.

Het betekent ook aanwezig durven zijn in alles wat je bent, zonder schaamte, zonder jezelf de schuld te geven of te veroordelen. Je gaat er vanzelf van stralen als je het mens-zijn in al zijn aspecten omarmt.

Aanwezig zijn helpt je ook om gloednieuwe manieren te vinden om deze wereld te veranderen in een plek waar je graag leeft.

« terug