Hurry But Do Not Hurry

The devas of the trees tell us that we are now accelerating the elevation of our frequency in a very natural way.
Stay centred, and don’t let false information distract you. Hurry by allowing the acceleration.

De deva’s van de bomen vertellen ons dat we nu de verhoging van onze frequentie op een heel natuurlijke manier versnellen. Blijf gecentreerd en laat valse informatie je niet afleiden. Haast je door de versnelling toe te staan.

« terug