Intertwining Realities Create a New One

The cosmic intent is intertwining the layers of realities, resulting in the creation of a new and unfamiliar reality. Try to embrace brand-new abilities, such as increased empathy and stronger intuition, and use them to your advantage. By doing so, you can avoid being confined to a single reality imposed by others.

Kosmische intentie verweeft de lagen van realiteiten, wat resulteert in de creatie van een nieuwe en onbekende realiteit. Probeer gloednieuwe vaardigheden te omarmen, zoals meer empathie en een sterkere intuïtie, en gebruik ze in je voordeel. Zo kun je voorkomen dat je leven beperkt wordt tot één enkele realiteit, door anderen opgelegd.

« terug