Karma Forced to Pile Up

We started losing our human identity a long time ago and are losing ways of defining ourselves as humans at warp speed. It will create more karma, assuming karma exists. Becoming aware of this burden on future humanity might motivate you to take action now.

We begonnen onze menselijke identiteit lang geleden te verliezen en verliezen manieren om onszelf als mensen te definiëren met enorme snelheid. Het zal meer karma creëren, ervan uitgaande dat karma bestaat. Bewust worden van deze last voor de toekomstige mensheid zou je kunnen motiveren om nu actie te ondernemen.

« terug