Law and Justice

Law and Justice. Or is it Law or Justice.
Words are an expression of intent. When the intent is removed, an empty shell is what’s left.

De Wet en Rechtvaardigheid. Of is het Wet of Rechtvaardigheid.
Woorden zijn een uitdrukking van een intentie. Wanneer de intentie eruit wordt gehaald, blijft er een lege huls over.

« terug