Liberation Through Awareness of Freedom

Freedom is the right to choose whatever resonates with you. Freedom is a birthright, like dying the way you want to, for that matter. Awareness of how you experience freedom makes it easier to value and defend it.
Also, look at where you inhibit others from experiencing their freedom and strive for a fair balance.

Vrijheid is het recht om te kiezen waar jij mee resoneert. Vrijheid is een geboorterecht, net als sterven zoals jij dat wilt trouwens. Bewust zijn van hoe jij vrijheid ervaart, maakt het makkelijker om het te waarderen en te verdedigen.
Kijk ook naar waar je anderen belemmert om hun vrijheid te ervaren en streef naar een eerlijke balans.

« terug