Love And The Challenge

Our sense of responsibility is ancient. The need to set boundaries is new. We invite you to protect yourself because the triggers in the outside world will multiply a thousand times. Be prepared and by showing that you can set boundaries, you will inspire others to protect themselves too. The universal field of love and justice will be overwhelmingly present in due course. It is a given. Therefore, strive less for loving all and everything, but set boundaries. That is a real universal responsibility. In the early days of humanity, people did not know how to set boundaries, and they were easy targets. Choose to be free.

Ons verantwoordelijkheidsgevoel is eeuwen oud. De noodzaak om grenzen te stellen is nieuw. Het is goed om jezelf te beschermen, want de triggers in de buitenwereld zullen zich duizend maal sterker voordoen. Wees voorbereid en door te laten zien dat je grenzen kunt stellen, inspireer je anderen ook om zichzelf te beschermen. Het universele veld van liefde en recht zal te zijner tijd overweldigend aanwezig zijn. Het is een gegeven. Streef er daarom minder naar om van alles en nog wat te houden, maar stel grenzen. Dat is een werkelijk universele verantwoordelijkheid. In de begintijd van de mensheid wisten mensen niet hoe ze grenzen moesten stellen en waren ze een gemakkelijk doelwit. Kies ervoor om vrij te zijn.

« terug