Mirjam Wider Perspective 6 It Is Shadows in a Black Mirror

The outside world mirrors your deepest shadows. Find the courage to find the root of those shadows. Search beyond this existence into other realms. Look beyond what you know, recognise, acknowledge, and transform them.

De buitenwereld spiegelt je diepste schaduwen. Vind de moed je om de wortel van die schaduwen te vinden. Zoek voorbij dit bestaan, in andere rijken. Kijk verder dan wat je weet, herken, erken, en transformeer ze.

« terug