Shadows Darkening Urging Discernment

Our inner light is gaining strength. The effect is that the shadow energies in people and organisations also gather strength and force themselves upon us.
Be aware, recognise negative energies and learn to discern what serves you and your highest purpose.

Ons innerlijk licht wint aan kracht. Het effect is dat ook de schaduwenergieën in mensen en organisaties kracht verzamelen en zich aan ons opdringen.
Wees je er bewust van, herken negatieve energieën en leer te onderscheiden wat jou en je hoogste doel dient.

« terug