Shooting Stars In The Dark

When is it done? Can we finally move on in freedom?
This world has become so layered that focussing is essential to be able to keep going. See if you can connect the dots in these different layers.

Wanneer is het klaar? Kunnen we eindelijk verder in vrijheid?
Deze wereld is zo gelaagd geworden dat focussen essentieel is om door te kunnen gaan. Kijk of je de stippen in deze verschillende lagen met elkaar kunt verbinden.

« terug