Source Has Your Back

The veils are lifted one by one and the harsh truth of events can frustrate you or make you feel small and insignificant. Remember that your connection to the source, your core, can never be shaken. Even if you express your doubts or your frustration, your intention to speak from this peaceful place within gives everything you say a golden glow. It does matter!

De sluiers worden een voor een opgetild en de harde waarheid van gebeurtenissen kan je frustreren of je klein en onbeduidend doen voelen. Herinner je dat je verbinding met de bron, je kern, nooit kan worden verstoord. Zelfs als je je twijfels of je frustratie uit, je intentie om te spreken vanuit deze vredige plek binnenin geeft alles wat je zegt een gouden gloed. Het maakt wel uit!

« terug