The Deeper Meaning of The Dark Days

These days of darkness, solitude and inner silence offer you a chance to examine where you have censored yourself and to find your true spirit again. Consciously take that sensation into your everyday life and experience your life as an adventure of the divine.

Deze dagen van duisternis, alleen zijn en innerlijke stilte bieden je een kans om te onderzoeken waar je jezelf hebt gecensureerd en om je ware geest terug te vinden. Neem die gewaarwording bewust mee in je dagelijks leven en ervaar jouw leven als een avontuur van het goddelijke.

« terug