The Fight to Maintain Femininity and Intuition

Each human being has the right to evolve in their unique way.
When the functioning of the lower chakras in humans is minimized by external programming, the power of the feminine in women and men is attacked. It is a sign that should not be overlooked.

Ieder mens heeft het recht om zich op zijn unieke manier te ontwikkelen.
Wanneer de werking van de lagere chakra’s in mensen wordt geminimaliseerd door externe programmering, wordt de kracht van het vrouwelijke in vrouwen én mannen aangevallen.
Het is een teken dat niet over het hoofd mag worden gezien.

« terug