The Miracle of Being Bold in 2023

This year is all about you! Be brave and bold!
Go to the roots of the society you participate in and see if you resonate with its foundations. You might have to get up sometimes to be able to live from the heart as a soul in a human body.
Step into the open and unknown space of this year and grant your soul the adventure.

Dit jaar draait om jou! Wees moedig en brutaal!
Ga naar de wortels van de samenleving waaraan je deelneemt en kijk of je resoneert met haar fundamenten. Je zou weleens moeten opstaan om als ziel in een menselijk lichaam vanuit het hart te kunnen leven. Stap in de open en onbekende ruimte van dit jaar in en gun je ziel het avontuur.

« terug