The Unexpected Meaning of Life

Can it be that in life, we are offered all kinds of experiences to be able to higher the frequency of the energy field we create together, to, in the end, bring this Universe closer to Source.

Kan het zijn dat ons in het leven allerlei ervaringen worden aangeboden om de frequentie van het energieveld dat we samen creëren te kunnen verhogen, om uiteindelijk dit Universum dichter bij de Bron te brengen.

« terug