This is Transformation

Often I’m asked how beings from the other worlds help us through the transformation process.
One of the ways they help you is by placing synchronicities in your path.
Another, more significant way they help you is by raising the frequency of your Lightbody, thereby enabling the Light to carry you through this earthly existence. Light permeates your entire being and integrates all parts of your presence on Earth. Ultimately, your Lightbody will become the true you.
Your connection to the other worlds becomes more substantial and thus the manifestation of your intent to create a new world becomes easier.

Vaak wordt mij gevraagd hoe wezens uit de andere werelden ons door het transformatieproces helpen.
Een van de manieren waarop ze je helpen is door synchroniciteiten op je pad te plaatsen.
Een andere manier, veel belangrijker, waarop ze je helpen, is door de frequentie van je Lichtlichaam te verhogen, waardoor het Licht je door dit aardse bestaan kan dragen. Licht doordringt je hele wezen en integreert alle delen van je aanwezigheid op aarde. Uiteindelijk zal je Lichtlichaam de ware jij worden.
Je verbinding met de andere werelden wordt substantiëler en daarmee de manifestatie van onze intentie om een nieuwe wereld te creëren makkelijker.

« terug