Turn Around

Love is the carrier of light. Sometimes is easier to keep sending light like a 24/7 on duty lighthouse than to sit back and receive light and experience love.
I wonder, being afraid of the power of love, could that be their problem, their weak spot.

Liefde is de drager van licht. Soms is het gemakkelijker om licht te blijven sturen als een vuurtoren die 24/7 dienst heeft, dan achterover te leunen, licht te ontvangen en liefde te ervaren.
Ik vraag me af, bang voor de kracht van liefde, zou dat hun probleem kunnen zijn, hun zwakke plek.

« terug