Turn The Tables and Overcome Anxiety

Be aware that most of your fears are rooted in the past. Now join the morphogenetic field of like-minded people and boldly turn the tables and reject those who reject or once rejected you.

Wees je bewust van het feit dat de meeste van je angsten in het verleden geworteld zijn. Voel je deel van het morfogenetische veld dat gelijkgestemde mensen nu creëren en draai moedig de rollen om en wijs degenen af die jou afwijzen of ooit hebben afgewezen.

« terug