Your 10th Sense

All our senses become more powerful. The five knowns, see, smell, feel, hear and taste, and the sixth, intuition, will grow stronger. Also, the lesser-known, balance, gravity and presence.
I like to introduce the newcomer, the tenth sense. Call it Purpose. It means you will instantly know deep down when someone or something is put in your path to inspire you to go your unique way.

Al onze zintuigen worden krachtiger. De vijf kennen, zien, ruiken, voelen, proeven en horen, en de zesde, intuïtie, zullen sterker worden. Ook het minder bekende, balans, zwaartekracht en aanwezigheid.
Ik stel graag de nieuwkomer voor, het tiende zintuig. Noem het Purpose. Het betekent dat je diep van binnen meteen weet wanneer iemand of iets op je pad wordt gezet om je te inspireren jouw unieke weg te gaan.

« terug