Your Story Is Huge

Look at your life from a broader perspective and see that your family, relatives, community, culture and even past lives are all part of your story. So the story of your life is huge.

Bekijk je leven vanuit een breder perspectief en zie dat je familie, familieleden, gemeenschap, cultuur en zelfs vorige levens allemaal deel uitmaken van jouw verhaal. Het verhaal van je leven is dus enorm.

« terug