A Different Perpective on Old Stories

Unfamiliar issues are now surfacing. Even desires you may have experienced in other lifetimes intrude and demand attention.
Look at where you were and where you once abandoned yourself.
Become aware of all your stories and those of others you have connected with in other lifetimes.
Embrace yourself now and charge your inner light by accepting all. It will give you a new sense of freedom.

Onbekende problemen komen nu aan de oppervlakte. Zelfs verlangens die je misschien in een ander leven hebt ervaren, dringen zich op en vragen om aandacht.
Kijk naar waar je was en waar je jezelf ooit in de steek liet.
Word je bewust van al je verhalen en die van anderen waarmee je in andere levens verbonden bent geweest.
Omarm jezelf nu en versterk je innerlijke licht door alles te accepteren. Het zal je een nieuw gevoel van vrijheid geven.

« terug