How Do You Transform While Struggling

In this highly polluted outside world it becomes inevitable to face the big themes. At the same time, the entangled roots in ourselves become visible.
The question is whether Love and Light are enough to change this world for the better.
For me a person expresses Light in Love. In other words, Love is the human expression of Light.
By becoming aware of the connection between human beings and cosmic inspiration, the giant leap towards a unique human being with the purest expression of Light is possible.

Get closer to the essence of existence by forgiving and being thankful.

In deze sterk vervuilde buitenwereld wordt het onvermijdelijk om de grote thema’s onder ogen te zien. Tegelijkertijd worden de verstrikte wortels in onszelf zichtbaar.
De vraag is of Liefde en Licht genoeg zijn om deze wereld ten goede te veranderen.
Voor mij drukt een mens Licht in Liefde uit. Met andere woorden, Liefde is de menselijke uitdrukking van Licht.
Door bewust te worden van de verbinding tussen mens en kosmische inspiratie is de reuzensprong naar een uniek mens met de puurste expressie van Licht mogelijk.

Kom dichterbij de essentie van het bestaan door te vergeven en dankbaar te zijn.

« terug