Aliens and the Media

Social media often uses fear of aliens to keep humans scared and pliable. Realizing most aliens are currently earthbound by choice, eager to join the shift, might diminish our fears.

Sociale media gebruiken vaak van de angst voor buitenaardse wezens om mensen bang te houden. Het besef dat de meeste buitenaardse wezens er voor kiezen nu aan de aarde gebonden te zijn om mee te veranderen, zou de angst verminderen.

« terug