The Real Aim in Life

Becoming aware of the purpose of life is a blessing that you receive in a moment of immense silence. Experiencing it is both a shock and a gift.
Your life matters because you are an expression of infinity.

Bewust worden van het doel van het leven is een zegen die je ontvangt in een moment van immense stilte. Het ervaren is zowel een schok als een gave.
Jouw leven doet ertoe, want jij bent een expressie van oneindigheid.

« terug