An Explosive World

Your body is an electromagnetic field that responds to changes in the environment. The current Coronal Mass Ejections, CME, create shock waves in the cosmos and have a significant impact on your physical experience. The explosions in your body and outside in the world seem to be running together today! Je lichaam is een elektromagnetisch veld dat reageert op veranderingen in de omgeving. De huidige Coronal Mass Ejections, CME, creëren schokgolven in de kosmos en hebben een aanzienlijke impact op je fysieke ervaring. De explosies in je lichaam en buiten in de wereld lijken vandaag samen op te lopen!

« terug