Cleanse and Refine

Some are experiencing quite a bit of physical discomfort at this point. This is a very deep and thorough cleansing of the body’s cellular memory. The clearing comes in bouts of fever, sore throat, eyestrain, need for sleep, indigestion, and more.
The cleansing is necessary to free the heavy body, overloaded with unpleasant experiences, pains and suppressed emotions, from this burden. With a lighter body, we can better deal with the gifts and talents that come with being a new human.

Sommigen ervaren op dit moment behoorlijk wat lichamelijk ongemak. Dit is een zeer diepe en grondige reiniging van het cellulaire geheugen van het lichaam. De opruiming komt in aanvallen van koorts, keelpijn, vermoeide ogen, behoefte aan slaap, indigestie en meer.
De reiniging is nodig om het zware lichaam, overladen met nare ervaringen, pijnen en onderdrukte emoties, te bevrijden van deze last. Met een lichter lichaam kunnen we beter omgaan met de gaven en talenten die bij het nieuwe mens zijn horen.

« terug