The Separation

Your light shines when you find the courage to stay away from judging others. Be respectful, neutral, without agreeing with them. Stay centred. That way it is easier to take action without stepping out of yourself.
Fear is one thing, but being aware that you are afraid is quite another!

Je licht schijnt wanneer je de moed vindt om weg te blijven van het veroordelen van anderen. Wees respectvol, neutraal, zonder het met hen eens te zijn. Blijf gecentreerd. Op die manier is het gemakkelijker in actie te komen zonder uit jezelf te stappen.
Angst is één ding, maar je ervan bewust zijn dat je bang bent is iets heel anders!

« terug