Divine Manifestation in Bread

Baking the bread was possible because people were willing to explore other ways of working together, which is valuable in itself. It is about working together and connecting to nature and to Source. Their experiences can also be regarded as a result of The Bread Project!

Het brood bakken was mogelijk omdat mensen bereid waren om andere manieren van samenwerken te verkennen, wat op zich al waardevol is. Het gaat om samenwerken en tegelijk verbinding maken met de natuur en onze Bron. Ook de ervaringen van de deelnemers zijn het resultaat van het Broodproject!

« terug