Mirjam Wider Perspective 3 Value Human Life

How can this life on earth be valuable when suppression and denial of values are on almost everyone’s daily menu? What does it mean to lead a natural life? Is it still an option?
And would justice have anything to do with it?

Hoe kan dit leven op aarde waardevol zijn als onderdrukking en ontkenning van waarden op bijna ieders dagelijks menu staan? Wat betekent het om een natuurlijk leven te leiden? Is het nog een optie?
En zou rechtvaardigheid er iets mee te maken hebben?

« terug