Mirjam Wider Perspective 2 The Burden of the Attack on Humanity

As a human being, you have all the tools to see the bigger picture and understand why you were under unbearable pressure at certain times. By looking no further than the tip of your nose you remain locked in a self-repeating pattern. Get up and get out!

Als mens heb je alle tools in handen om het grotere geheel te zien en te begrijpen waarom je op bepaalde momenten onder ondraaglijke druk stond. Door niet verder te kijken dan het puntje van je neus blijf je opgesloten in een zichzelf herhalend patroon. Sta op en stap eruit!

« terug