Do you feel safe

In this world, scary stories sell better than stories that make you feel safe. When you are fearful, it’s hard to feel safe at the same time.

Align with your higher self and choose to feel safe. Feel the Earth carry you, and the Cosmos support you. You are part of a much bigger story than you can see when fearful.

You will have a clearer view of what is happening around you. Then you will act when your physical body is in danger.

Gratefulness leaves no room for fear either.

Voel jij je veilig

In deze wereld verkopen enge verhalen beter dan verhalen die je een veilig gevoel geven. Als je bang bent, is het moeilijk om je tegelijkertijd veilig te voelen.

Stem af op je hogere zelf en kies ervoor om je veilig te voelen. Voel hoe de aarde je draagt en de kosmos je ondersteunt. Je maakt deel uit van een veel groter verhaal dan je kunt zien als je bang bent.

Je krijgt een duidelijker beeld van wat er om je heen gebeurt. Dan zul je handelen wanneer je fysieke lichaam in gevaar is.

Dankbaarheid laat ook geen ruimte voor angst.

« terug