Independence Now

We’re still here! We just went through yet another portal, and yes, things are intensifying. Acts of oppression, abuse and injustice have always defined the history of mankind, but their manifestation is now becoming visible to all..

Body and mind are vehicles of consciousness, and the power that comes from relying on the current transformation process is finally giving us our wings back. We are now able to create an independent world. And do you realize that humanity has probably never been independent before!
This is truly a pivotal moment in human history.

We zijn er nog! We zijn alweer door een poort gegaan, en ja, de gebeurtenissen in deze wereld worden intenser. Daden van onderdrukking, misbruik en onrecht hebben altijd de geschiedenis van de mensheid bepaald, maar de manifestatie ervan wordt nu voor iedereen zichtbaar.

Lichaam en geest zijn voertuigen van bewustzijn, en de kracht die voortkomt uit vertrouwen op het huidige transformatieproces geeft ons eindelijk onze vleugels terug. We zijn nu in staat om een onafhankelijke wereld te creëren. En realiseer je dat de mensheid waarschijnlijk nooit eerder onafhankelijk is geweest!
Dit is waarlijk een cruciaal moment in de geschiedenis van de mens.

 

« terug