It Will Explode

Be aware of your attitude towards others, as you can make them feel insecure and angry. Or you inspire them to wake up.

Wees je bewust van je houding ten opzichte van anderen, want je kunt maken dat ze zich onzeker voelen en boos worden. Of je inspireert je ze om wakker te worden.

« terug