Mastery or Control

Your awareness of being unique is essential. Whatever comes your way, you can master it, for that’s how you stay unique!
Decide whether you want to be controlled by others or exercise mastery.

Je besef dat je uniek bent, is essentieel. Wat er ook op je pad komt, je krijgt het onder de knie, want zo blijf je uniek!
Beslis of je gecontroleerd wilt worden door anderen of meesterschap wilt uitoefenen.

« terug