In the Mind Safety is Limited

Exercising control can give a sense of security, but it stems from an old pattern of thinking. Center yourself in your heart and you may find unexpected ways to feel safe there.

Controle uitoefenen kan een gevoel van veiligheid geven maar komt voort uit een oud denkpatroon. Centreer jezelf in je hart en mogelijk vind je daar onverwachte manieren om je veilig te voelen.

« terug