Re-sign Our Human Rights

Re-signing our human rights or at least becoming aware of their significance and the need to safeguard them is essential to guaranteeing a humane life for those who come after us.

Het opnieuw ondertekenen van onze mensenrechten, of in ieder geval bewust worden van hun betekenis en de noodzaak ze te beschermen, is essentieel om een menswaardig leven te garanderen voor degenen die na ons komen.

« terug