Remember Your Future

Your light body is changing. Every person is an electromagnetic field with a specific frequency and radiation. The current influx of external energies is increasing that frequency and thereby amplifying your light body. Your augmented frequency will inevitably confront you with dependencies that throw you off balance. It will prompt you to action. Take it on and dare to shine! Embrace a new sense of responsibility without forcing an outcome of this impressive transformation process. Time and place don’t really exist, so remembering your future will help you make the right decisions.

Je lichtlichaam is aan het veranderen. Ieder mens is een elektromagnetisch veld met een specifieke frequentie en uitstraling. De huidige instroom van externe energieën verhoogt die frequentie en versterkt daardoor je lichtlichaam. Je verhoogde frequentie zal je onvermijdelijk confronteren met afhankelijkheden die je uit evenwicht brengen. Het zal je aanzetten tot actie. Ga het aan en durf te schitteren! Omarm het verantwoordelijkheidsgevoel zonder een uitkomst van dit indrukwekkende transformatieproces af te dwingen. Tijd en plaats bestaan niet echt, dus het herinneren van je toekomst zal je helpen de juiste beslissingen te nemen.

« terug